SHOP NU×

VideoSolo stelt informatie, materialen en producten beschikbaar op deze site, met inachtneming van de volgende bepalingen en voorwaarden. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

N1.

Gebruik van software


Alle software die beschikbaar is om te downloaden of te gebruiken vanaf deze site is het auteursrechtelijk beschermde werk van VideoSolo. Uw gebruik van de software is onderworpen aan alle overeenkomsten zoals een gebruikersovereenkomst en een licentieovereenkomst die bij het pakket van de software hoort of erbij is inbegrepen. Daarom is het noodzakelijk om alle overeenkomsten te lezen en te accepteren voordat u de software gebruikt. Als uw gebruik, reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming is met de overeenkomsten, impliciet verboden is.

N2.

Gebruik van de downloaddienst


VideoSolo biedt ook een online downloadservice voor gebruikers. Maar deze service aangeboden door Videosolo is alleen voor persoonlijk gebruik, u moet onze services alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door de wet. U bent als enige verantwoordelijk voor misbruik van deze service en eventuele auteursrechtschendingen.

En wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig misbruik van de diensten die op deze website worden aangeboden en voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ​​door het gebruik van deze services. Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

N3.

Feedback


Alle commentaar of materiaal dat naar VideoSolo-software wordt verzonden, zonder enige beperking van de feedback, zoals vragen, suggesties, opmerkingen of andere gerelateerde informatie met betrekking tot de software, de website of andere producten, toepassingen of diensten van VideoSolo-software, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. VideoSolo-software heeft geen enkele verplichting met betrekking tot die feedbacks en is vrij om te reproduceren, vrijgeven, gebruiken, weergeven, transformeren, vertonen, afgeleide werken te maken en de feedback te delen met anderen zonder beperking en is vrij om alle feedback te gebruiken. concept, idee, knowhow of techniek vervat in dergelijke feedback voor welk doel dan ook, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijke feedback is verwerkt.

N4.

Links naar websites van derden


Gelinkte websites van derden staan ​​niet onder onze controle en daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van dergelijke links. We controleren de inhoud van dergelijke externe links voordat deze worden gelinkt, maar we kunnen redelijkerwijs niet zorgen voor een permanente controle van websites van derden. Zodra we een inbreuk door een gekoppelde website vaststellen, zullen we de link onmiddellijk verwijderen.

N5.

Vergoeding


U stemt ermee in om VideoSolo, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

N6.

Afwijzing van garanties


BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK ANDERS IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN VIDEOSOLO VERSTREKT, ZIJN ALLE INFORMAIONS, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAAR KWALITEIT, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, STATUUT , GEBRUIK VAN DE HANDEL OF HANDELSCURSUS. VIDEOSOLO AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAARVAN VERWEZEN WORDT OF DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DEZE WEBSITE.

VERWIJZINGEN NAAR BEDRIJVEN, HUN DIENSTEN EN PRODUCTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL VIDEOSOLO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF SCHADE, EN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE.

N7.

auteursrecht


Auteursrecht op deze site is eigendom van en wordt in licentie gegeven door VideoSolo. Alle materialen op deze website zijn beschermd door de auteursrechtwetgeving. Kopieer, reproduceer, verspreid, verzend, toon, publiceer, koppel niet of gebruik het op geen enkele manier voor enig commercieel doel.

Bovendien respecteert VideoSolo de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wordt u verzocht hetzelfde te doen. We staan ​​geen inbreukmakende activiteiten op het auteursrecht op dit platform toe en schorten alle auteursrechtelijk beschermde inhoud onmiddellijk op.
Als u een maker / eigenaar van inhoud, auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger daarvan bent en het mogelijke gebruik van het VidPaws-platform om uw openbaar beschikbare inhoud (en) te converteren, wilt uitschakelen, neem dan alstublieft contact met ons op via [e-mail beveiligd] We zullen binnen 24 uur met u communiceren.

N8.

Handelsmerk


De handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze website worden getoond, zijn het eigendom van VideoSolo of andere 3th-partijen. En ze worden beschermd door de wet. Gebruik de merken niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VideoSolo of een derde partij die de merken mag bezitten.

N9.

Contactgegevens


Als u een vraag of suggestie hebt over deze gebruiksvoorwaarden of onze producten, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: [e-mail beveiligd]

Abonneer u op nieuws, verkoop en evenementinfo

EnglishEngels

Copyright © 2021 VideoSolo. Alle rechten voorbehouden.